5 raons i més arguments per votar BLOC el 7J

3 06 2009
NOMDEDÉU: “EXIGIREM A LA UNIÓ MAJOR SERIOSITAT AMB ELS ACORDS AGRÍCOLES QUE SIGNE AMB ALTRES PAÏSOS”

27 05 2009

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa diu que “cal corregir un sistema pel qual el 20% dels productors europeus rep el 80% dels suports, i a l’estat espanyol el 5% dels perceptors d’ajudes directes s’embutxaquen més del 56% d’aquestes”.

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, ha declarat que, “des de la nostra candidatura coincidim plenament amb l’anàlisi que fa la Unió de Llauradors en relació al paper que la Unió Europa juga en el tema agrícola. El fet és que la desaparició real de la preferència comunitària ha portat com a conseqüència la desaparició de les barreres comercials per als productes de països tercers, que han trobat uns mercats molt atractius en la Unió Europea. Aquest fet ha provocat una pèrdua de la capacitat competitiva dels nostres agricultors, i al mateix temps l’amenaça d’entrada de plagues i malalties que perjudiquen greument els agricultors valencians. Caldria una major seriositat i rigor en els acords agrícoles amb països tercers, i en les exigències que se’ls formulen per aprovar-los, en contraposició amb la lleugeresa amb què se signen actualment aquests acords. Hem de ser conscients que la política agrícola europea no posseeïx instruments de regulació de mercats ni estableix cap tipus de compensació als agricultors, sense adonar-se de la importància que suposa mantindre aquesta activitat agrària, pels seus beneficis econòmics, socials i mediambientals”.

Nomdedéu s’ha referit també “a les ajudes procedents de la Política Agrària Comunitària i la seua injusta distribució. Les dades són prou clarificadors: el 20% dels productors europeus rep el 80% dels suports, i a l’estat espanyol un 5% dels perceptors d’ajudes directes s’embutxaquen ells sols més del 56% d’aquestes. Estem davant d’un sistema tremendament injust, i durant la propera legislatura caldrà qüestionar-lo en l’Europarlament i exigir-li a la Comissió Europea la seua substitució per un altre de més just, els principals beneficiaris del qual no siguen, com passa ara, persones com la reina d’Anglaterra o la duquesa d’Alba, si de veritat volem protegir l’existència d’una agricultura d’explotacions familiars, amb autèntiques produccions agràries especialitzades i competitives, i no una cultura del subsidi pel subsidi”.

NOMDEDÉU: “EXIGIREM A LA UNIÓ EUROPEA UN ESCRICTE CONTROL DELS PRODUCTES AGRARIS QUE S’IMPORTEN DE PAÏSOS TERCERS”

15 05 2009

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, ha exposat algunes de les línies principals del seu programa agrari i ha declarat que “la nostra candidatura reclama un estricte control fitosanitari als productes que arriben de fora de la Unió, i que suposen una clara competència deslleial als productes agraris i ramaders dels països de la Unió i, per tant, en el nostre cas, a la producció agrària i ramadera valenciana. A més, tenint en compte el caràcter familiar de moltes explotacions, impulsarem mesures de politiques socials que contemplen aquesta realitat, especialment pel que fa a l’accés de la parella a la cotitularitat de l’explotació, a efectes de la seguretat social. I igualment impulsarem des de l’Europarlament la continuïtat de les explotacions agràries i ramaderes, perquè aquestes, més enllà de la seua producció concreta, suposen un benefici per a la societat des del punt de vista de l’equilibri demogràfic i ecològic del territori, per la qual cosa exigirem ajudes per als joves agricultors, per a que puguen continuar el seu treball, així com a la gent que duga a terme la seua activitat en terres amb desavantatge social, ubicades en zones de secà i de muntanya, potenciant el seu finançament i ajuts específics”.

Nomdedéu ha assenyalat que “l’agricultura al País Valencià es desenvolupa cada vegada més a temps parcial, per la qual cosa caldria acabar amb el condicionant d’agricultura a títol principal a l’hora d‘atorgar les ajudes comunitàries. A més, avui l’activitat agrícola és la més regulada i burocratitzada dins de la Unió, i per això cal anar a una profunda revisió de tots els procediments i de la teranyina legislativa que s’ha anat desenvolupant, restablint així l’equilibri entre administració i administrat”.

Finalment, Nomdedéu s’ha referit al tema dels boscos, sobre els quals pensa que “cal donar suport a la diversificació de les activitats al món rural, i en aquest sentit és bàsic aprofitar els recursos naturals del nostre país. Cal estimular la silvicultura com una de les solucions per crear riquesa que revertisca en clar benefici de bona part del nostre territori, alhora que ajudar el seu desenvolupament rural. Per tant, cal promoure l’explotació dels nostres boscos i els del conjunt de la Unió Europea, cal harmonitzar la normativa dels estats membres i promoure la seua transposició a les normatives internes, amb ajudes específiques per al seu desenvolupament”

EL BLOC DE L’HORTA SUD DEMANA MÉS VIGILÀNCIA EN ELS POUS DE REGADIU DE LA COMARCA

4 03 2009

<<Per culpa de la mala gestió de la vigilància de les poques zones d’horta que queden a la comarca els llauradors i llauradores es queden sense poder regar en els propers mesos>>

Des del BLOC de l’Horta Sud demanem a ajuntaments, mancomunitat, Diputació i Generalitat Valenciana que dediquen inversions en la vigilància dels transformadors i pous que hi ha als pobles de la comarca front als robatoris constants que pateixen per tal d’extraure el coure per comerciar amb ell. En paraules del Secretari Comarcal, Albert Sebastià: “Este tipus d’especulació està provocant que els nostres llauradors i llauradores hagen de fer front a les despeses amb els diners propis. No podem tolerar que el camp valencià i menys encara el de l’Horta Sud siga a la vegada el més afectat i el que menys solucions aplica a esta problemàtica”.

Des del BLOC s’entén que estos actes son provocats per persones que especulen amb el coure, aprofitant-se d’un mercat poc controlat per les autoritats valencianes, i és la mala gestió de les institucions en matèria de vigilància i control sobre la compra/venda d’este metall el que, al final, repercuteix en sector agrícola. Sense rigor i eficàcia en estes matèries, i sense ajudar als i les llauradores a evitar estos problemes, les institucions donen un pas enrere en la defensa dels interessos col·lectius dels valencians.

Des de la formació valencianista recordem que des de la nostra formació ja denunciàrem que hi havia pous il·legals a Castella la Manxa, on s’emmagatzema aigua del Xúquer i no aplega als nostres llauradors i llauradores. Si no es lluita pel control de les conques hidrogràfiques que afecten a la nostra terra, si des dels partits majoritaris es manté una política negativa cap a esta terra, únicament basada en interessos polítics i no socials, el camp valencià no només no serà rendible sinó que damunt caminarà més ràpid encara cap a la seua desaparició.