El BLOC de Torrent s’absté en la votació del cessament del Gerent de Nous Espais, S.A.

9 03 2009

Comunicat oficial del grup municipal del BLOC de Torrent

En reunió d’ahir dijous 5 de març de 2009 a la seu de la societat Nous Espais, el grup municipal del BLOC, en la figura del seu regidor Vicent Beguer, s’abstingué en la votació del Consell d’Administració que havia de decidir el cessament del gerent de la societat.

La decisió de l’abstenció del BLOC està motivada perquè de totes les preguntes fetes pel nostre grup municipal en l’anterior reunió de la Junta General de 26 de febrer, el Conseller Delegat de la societat i regidor d’urbanisme en l’Ajuntament encara no ha contestada cap.

El nostre grup municipal del BLOC no pot avaluar la gestió dels professionals, en aquest cas el gerent de la societat, sense tindre elements de judici. Els elements de judici als que al·ludim estan continguts en la bateria de preguntes que el BLOC feu en l’esmentada Junta General de 26 de febrer. Preguntes entre les quals figura la de qui va signar el canvi de qualificació, de protecció oficial a concertat, en les vivendes de protecció dels edificis M-7 i M-20 del Parc Central.

Les 18 preguntes fetes encara no han sigut contestades per part del conseller delegat i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Torrent.

El BLOC respectant l’ordenament jurídic i el principi de presumpció d’innocència no pot votar a favor de la destitució d’un càrrec de la societat sense els elements de judici necessaris, més quan a la Junta General del 26 de febrer no se li donà la possibilitat de parlar i defendre’s al gerent cessant.

També des del BLOC denunciem la falta de transparència per part de l’equip del PP, atés que segons la Llei de Societats Anònimes les preguntes fetes en una Junta General han de ser contestades en el termini de 7 dies, temps que ha finalitzat des d’aquell 26 de febrer i les 18 preguntes adés esmentades continuen sense resposta oficial.

BLOC de Torrent – El PP vota en contra de la proposta de l’IBI del BLOC

16 09 2008

En la sessió plenària del passat 11 de setembre el govern del PP de Torrent votà en contra de la proposta del BLOC, d’allargar el pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI), al 31 de desembre de 2008.

La mateixa proposta també recollia la possibilitat, per al contribuent, de fraccionar el pagament de l’I.B.I en dos rebuts.

La proposta fou rebutjada per 13 vots en contra (PP) i 12 a favor (PSPV – PSOE i BLOC).

El BLOC de Torrent vota en contra del Pressupost del 2008

4 08 2008

El Grup Municipal del BLOC de Torrent ha votà, en la Sessió Extraordinària i Urgent convocada el dia 02-08-2008, en contra del Pressupost presentat pel PP.

La motivació del vot en contra se suporta en el fet que tant els 2.913.886,19€ procedent del suposat benefici de la Societat Nous Espais, com els 5.044.782,77€ procedents de la venda de Patrimoni per a les partides d’inversió estaran retinguts i no es podran realitzar atés que:

– En la partida corresponent als suposats beneficis de la Societat Nous Espais no hi ha hagut cap acord oficial de repartiment d’aquestos beneficis.
Per tant no es podran realitzar comptablement i estaran retinguts mentre no es produïsca l’acord oficial de repartiment per part del Consell d’Administració de la dita Societat.

– En la partida corresponent a inversions, on es vinculen aquestes a la venda de Patrimoni municipal, no s’especifica en cap moment quin és aquest patrimoni, i per tant, al tractar-se d’inversions, aquestes no es poden realitzar mentre no apareguen el bens que suposadament han de finançar aquestes inversions.

Aquestes retencions, i les seues vinculacions comptables, han sigut degudes a les al·legacions que el BLOC va fer previament a l’aprovació del Pressupost de Torrent.

Per a Beguer, més que estar a favor o en contra del Pressupost, el que és més greu és que l’Equip de Govern del PP no sap quin Pressupost ha aprovat perquè hi han desenes de partides vinculades a uns suposats beneficis i a una venda de patrimoni que estan sense especificar i que impedixen la seua aplicació real.

Finalment Sento Beguer ha advertit al Govern del PP que es reservarà totes les accions legals oportunes per tal de preservar la legalitat del Pressupost i la serietat i el bon nom de Torrent.