BLOC de Silla – BAIXAULI TAMBÉ FRACASA A LA BEGA

12 02 2009

Després d’haver fet bandera política dels problemes de la urbanització de La Bega durant la passada legislatura el problema continua sense resoldre’s en un eixemple més de la incapacitat de Baixauli per a resoldre allò que criticava de forma demagògica. De fet va ser ell qui després de reiterades reunions amb els propietaris va fer tot el possible per a què l’Ajuntament els avançara 1 milió d’Euros amb la promessa de que si el votaven ell els solucionaria el problema. Una mentida més com el Cine King, els ascensosrs, el wi-fi i un llarg etcetera de promeses incumplides que li van valdre per a guanyar les eleccions. Ja ha arribat el moment que els veïns protesten davant l’incompetència del govern municipal els afectats de La Bega ja ho han fet a un article que publica huí Las Provincias. Punxeu per vore la noticia original.

BLOC amb INICIATIVA i VERDS per Mislata – L’ajuntament de Mislata ha de solucionar definitivament el parquin inacabat de la plaça Ramon Ivars o declarar el lucre cessant per al comerç afectat

26 01 2009

En breu es cumplirà un any des que es varen paralitzar les obres al centre de la població i res no ha canviat per la qual cosa Bloc amb Iniciativa i Verds demana s’aplique un lucre cessant

Segons declaracions del portaveu del grup Bloc amb Iniciativa i Verds la situació no s’ha solucionat i ha passat quasi un any des que es paralitzaren les obres de l’últim pàrquing que ha deixat de fer la promotora Lubasa. El primer perjudicat es el veinat que es troba dia a dia amb el clot al ben mig del nucli urba (i sobretot el col.lectiu persones amb dificultat en la seua mobilitat o algun tipus de minusvalua), però també ho es el xicotet comerç del municipi que si no tenia prou amb la situació agreujant de la crisi se l’afegeix la dificultat d’accés a les seues tendes.

Les promeses realitzades des del consistori que tenien el propòsit de callar les protestes i reivindicacions abanderades per la coordinadora veïnal, han demostrat estar buides de contingut i ser irreals ja que mesos després encara estan per acomplir-se.

Bloc amb Iniciativa i Verds per Mislata emplaçarem el xicotet comerç de Mislata i per extensió el representant del mateix (ACEM) a fer ús de la figura legal del lucre cessant per les perdues economiques ocassionades per les situacions creades per la empresa Lubasa i el seu responsable subsidiari, l’ajuntament, en no acabar o fer que s’acaben les obres.

BLOC de Silla – A gastar com si els regalaren (article d’opinió)

19 11 2008

L’Alcalde i el seu govern continuen gastant com si els regalaren els diners. L’última que ens ha regalat un equip de govern que ha perdut tot sentit de la mesura és una Agència de l’Habitatge que d’entranda ens va a costar el jornal d’un nou arquitecte, l’acondicionament d’un baix fora de l’ajuntament, i el lloguer de l’esmentat baix al Passatge Rex. De moment ja porten gastats al voltant de 12,000 Euros condicionant el baix, 2 milions de les antigues pessetes, el lloguer de 700 Euros el més i el jornal de l’arquitecte que s’apunta al Club dels 50000 Euros, com ja es coneix a tota una sèrie de privilegiats que Baixauli ha anat colocant sense el més mínim pudor amb la cabotada de la resta de membres del govern.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

El BLOC de Torrent presenta davant registre una batéria de preguntes i una moció

19 09 2008

El BLOC de Torrent presentà ahir, dia 18 de setembre de 2008, pel registre d’entrada una batèria de preguntes i una moció.

Preguntes:

Moció:

BLOC de Catarroja – presenta un recurs d’alçada per anular l’homologació del PAI Nou Mil•lenni

30 07 2008
El portaveu del Bloc en l’Ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, ha presentat un recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció general d’ordenació del Territori, de 14 de febrer, per la qual es declara definitivament aprovada l’homologació i Pla Parcial del Sector ‘Nou Mil•lenni’ de Catarroja, publicat en el BOPV de passat 9 de juliol.
Com fets principals que es denuncien, destaca que la reclassificació aprovada s’ha fet “al marge del procediment legalment establit”, tracta a Catarroja com un nucli urbà “aliè” al Nou Mil•lenni, i, a més, que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no ha emès cap informe, pel que s’interpreta la negativa a la viabilitat del projecte.

A més, segons l’escrit, “la forçada argumentació de l’acte que s’impugna, tracta al sector com una mica aliè o estrany al propi casc municipal”, reconeixent així el gran impacte que suposarà el seu desenvolupament.

Així, en l’escrit presentat davant la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el Bloc de Catarroja ha sol•licitat que es revoque i deixe sense efecte l’acte objecte de recurs.

En el document s’exposa que per a justificar l’homologació sectorial modificativa que s’impugna s’està revisant el Pla General d’Ordenacio Urbana (PGOU) de Catarroja en paral•lel.

A més, existeix una gran diferència entre la noció legal de “revisió” i la de “modificació” d’un instrument d’ordenació urbanística, doncs si bé ambdós tenen en comú la seua finalitat de produir una alteració del contingut del pla en vigor, el seu sentit, abast i efectes són substancialment distints.

“La reclassificació aprovada s’ha fet al marge del procediment legalment establit, ja que, al tractar-se d’una verdadera revisió del PGOU, la tramitació és la prevista en els articles 38 i següents de la LRAU”, han afegit des del Bloc.

D’altra banda, també s’ha indicat que la resolució que s’impugna ha estat dictada en absència d’un informe preceptiu i vinculant.

De fet, han recordat que quan els actes o plans de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals comporten noves demandes de recursos hídrics, la Confederació Hidrogràfica es pronunciarà expressament sobre l’existència o inexistència de recursos suficients per a satisfer tals demandes.

Així, l’informe que ha d’emetre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és vinculant des del moment que la seua no emissió ho converteix en desfavorable.

Per tot això, el Bloc de Catarroja ha sol•licitat que es revoque i deixe sense efecte l’acte objecte de recurs.

BLOC de Catarroja adverteix al govern municipal de la manca de sòl públic per a educació

30 07 2008

El Bloc de catarroja ha advertit, durant la celebració del plenari del mes de juliol, de la manca de sòl públic disponible per a augmentar l’oferta en l’ensenyament públic de secundària.

Segons Jesús Monzó, “tot i que el Bloc donarà suport a la cessió d’11.000 metres quadrats a la Conselleria d’Educació perquè construïsca el col·legi d’infantil i primària núm.6, considerem que la falta de planificació del govern actual obliga a haver de cedir un solar destinat, segons el PGOU vigent, a secundària. El PP soluciona un problema i crea altre nou per al futur. Des del Bloc volem solucions reals, no parcials”.

Amb les dades actuals, Catarroja sols pot augmentar l’oferta pública de secundària mitjançant l’ampliació de l’actual Institut d’Educació Secundària Berenguer Dalmau. Per a Monzó, “entenem que s’ha de governar amb sentit comú i no deixar els problemes per al futur. Exigim a Chirivella que garantisca, hui per hui, al merge del Nou MIl·lenni ,que en l’actual Catarroja existisca sòl suficient que permeta l’escolarització pública i concertada-privada de tot l’alumnat del nostre municipi”.

BLOC amb INICIATIVA i VERDS per Mislata revisa l’estat de l’asfalt dels carrers i el cataloga de deficient

19 07 2008

Molts carrers de la població demanden amb urgència una revisió pel seu deteriorament. Alguns d’ells estan en condicions lamentables. Els efectes de les obres permanents que s’enceten deixen evidencia dels clots que periòdicament apareixen.

Exemple d’aquestes situacions es poden comprovar a la nova avinguda Miquel Navarro on circular amb cotxe resulta complicat, però amb bicicleta o senzillament a peu esdevé un problema per sortejar els continuats desperfectes del ferm.

Però si aquests casos son un problema, per a persones impedides o les dependents de cadires de rodes o també els centenars que es desplacen al parc de la canaleta amb carros de xiquets, tenen molt més difícil si cap poder creuar pel pas de peatons d’una banda a l’altra de la mateixa avinguda i han de sortejar com poden els desperfectes.

BLOC amb INICIATIVA i VERDS emplaça la regidoria d’urbanisme a que solucione amb urgència aquest greuge i que realitze un bon ús dels impostos recentment cobrats incloent una partida per a aquests quefers.