El Bloc d’Alaquàs reclama l’aprovació inmediata del pressupost per al 2009 per a que Alaquàs supere l’actual “paràlisi”

10 02 2009

El secretari local del Bloc d’Alaquàs, Vicent Forment, ha manifestat la seua preocupació per “l’enorme retard” que patix l’elaboració del document de Pressupostos Municipals de l’Ajuntament d’Alaquàs per al 2009.
Al seu juí, l’alcalde, Jorge Alarte, “està demostrant que li avorrix el càrrec d’alcalde de la ciutat, apareix com un regidor inoperant i desil•lusionat”.
Des del Bloc d’Alaquàs es considera que els Pressupostos Municipals per al 2009 són l’última oportunitat que li queda al govern municipal, “per a rectificar el seu esdevindre erràtic i inconnex, adoptant decisions fermes que definisquen el model de ciutat que Alaquàs necessita, imprimint més agilitat als projectes embarrancats que te el municipi, donant una gestió eficient a les actuacions quotidianes, prioritzant les inversions, i evitant que en definitiva, l’actual legislatura d’Alarte es convertisquen en quatre anys perduts per a Alaquàs”.
Els valencianistes reclamen a l’alcalde que els Pressupostos Municipals en l’exercici 2009 tinguen un caràcter “més progressista, eficient i transformador”, apostant per la reducció del gasto corrent no productiu, per incrementar les inversions modernitzadores de la ciutat, i per reequilibrar la localitat des d’una perspectiva de barris, i per configurar una ciutat més habitable, humana, ambiental i competitiva.

EL BLOC DE CATARROJA RECLAMA DE NOU A LA CONFEDERACIÓ QUE MILLORE LES RIBES DEL BARRANC DE XIVA

11 09 2008

Bloc de Catarroja torna a exigir per escrit a la Confederació Hidrografica del Xúquer que conserve i millors les riberes del Barranc de Xiva al seu pas per Catarroja.

INSTÀNCIA CHJ

Monzó recorda que existeix una moció aprovada per unanimitat en la qual s’exigeix l’adequació d’aquest espai i un compromís per part de l’administració local i de la Confederació. El regidor del Bloc assegura no haver rebut cap contestació referent a això.

Diversos mesos després de realitzar la petició, el regidor del Bloc demana mitjançant un escrit presentat per registre que s’estudie la construcció d’un carril bici que connecte el nucli urbà amb el Parc Natural de l’Albufera, així com la instal•lació de mobiliari urbà com papereres, fonts, bancs, etc., que permeta el passeig i l’esbarjo dels veïns.

INSTÀNCIA

Jesús Monzó Cubillos, amb DNI núm. 53092374-W, veí de Catarroja, com a regidor electe pel grup municipal del Bloc a l’Ajuntament de Catarroja

Exposa: Que el muncipi de Catarroja té una important vinculació amb el Barranc del Poyo o també popularment conegut per Barranc de Xiva o Torrent. La canalització de l’esmentat barranc fa uns anys pel Ministeri de Medi Ambient ha permés recuperar un espai natural important que connecta el poble amb el Parc Natural de l’Albufera. No obstant això, una vegada finalitzades les obres de canalització, hem pogut observar una certa deixadesa per part, especialmente, de la propietària dels terrenys, és a dir, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquesta deixadesa està fent possible que el que podia ser un passeig que es podria complimentar i millorar amb bancs, un carril bici, etc., s’està convertint en un autèntic paratge de brutícia i brossa salvatge. Com a partit polític presentarme una moció a l’equip de govern en la qual sol•licitàvem la necessitat de realitzar un pla d’acció conjunta entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’administració local afectada; en aquest cas l’Ajuntament de Catarroja

Per tot això,

Sol•licite: Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer conserve i millore les ribes del barranc del Poyo, especialmente al seu pas pel municipi de Catarroja. Així mateix considerem important que s’instal•le un carril bici, papelees, bancs, etc., que facen de les ribes del barranc un autèntic passeig digne per a l’entorn natural en què ens troben.

Esperant una resposta per la seua part

Molt atentamente

Jesús Monzó Cubillos

Portaveu del Bloc Ajuntament de Catarroja