El BLOC de Torrent denúncia que només s’ha entregat l’1,5% d’ajuda internacional

17 02 2009

notícia extreta de l’Opinió de Torrent (edició digital)

SEGONS BEGUER, MARIA JOSÉ CATALÁ NOMÉS VA ENTREGAR 2.600 EUROS DELS 171 PROMÉS L’ANY 2008

El portaveu del BLOC en l’Ajuntament de Torrent, Vicent Beguer, ha exigit a l’alcaldessa de Torrent, María José Catalá que “es paguen amb prioritat les ajudes compromeses en 2008 per a cooperació internacional. Les labors socials i humanitàries amb les que col·laborem des de Torrrent es deuen dur a terme amb la urgència que mereixen”.

El grup municipal del BLOC ha explicat que, segons es desprén en la comptabilitat municipal, en l’exercici de 2008 s’haurien pressupostat 189.200 € per a transferències de cooperació internacional. A 31 de desembre del 2008 únicament s’haurien pagat 2.600 €.

Estos imports pagats contrasten amb altres partides municipals que sí que han sigut esgotades i inclús ampliades durant 2008. En concret, la partida corresponent a Festes Patronals, amb un pressupost inicial de 723.213, 23 e s’hauria ampliat en 60.697 € fins a arribar a més de 783.000 € compromesos. A 31 de desembre s’haurien pagat factures a proveïdors en este capítol per valor de 781.495 € quedant únicament 2.415 € per pagar.

Entre els beneficiaris de contractes en les festes patronals es troben les actuacions de cantants com Bertín Osborne, Antonio Orozco, Carlos Baute i Jaimito Borromeo que haurien cobrat ja els seus contractes. La partida també contempla pagaments a empreses auxiliars com Excelsior Produccions o Produccions Artístiques Aurenja S.L.

Caos econòmic

Beguer ha explicat que sol·licitara a la regidora de Benestar Social, Pilar Vilanova, que informe amb urgència sobre els expedients d’ajudes concedides, les que s’han tramitat i l’estat dels pagaments que comprometen les bases. I que en tot cas, encara que el pressupost es trobe prorrogat, que es convoquen ja les ajudes per al 2009.

El regidor del BLOC també ha recordat que les ajudes corresponents a l’exercici de 2008 es van adjudicar en el mes de desembre “per la falta de previsió en l’aprovació del pressupost municipal i pel caos econòmic que s’ha generat amb la gestió del Partit Popular, que ben sovint es troba desorientat i sense direcció”. En este sentit ha demanat que “es donen les oportunes ordes al departament de Tresoreria perquè es prioritzen estos pagaments com s’han prioritzat els de les Festes o els que interessa”.

El Bloc d’Alaquàs reclama l’aprovació inmediata del pressupost per al 2009 per a que Alaquàs supere l’actual “paràlisi”

10 02 2009

El secretari local del Bloc d’Alaquàs, Vicent Forment, ha manifestat la seua preocupació per “l’enorme retard” que patix l’elaboració del document de Pressupostos Municipals de l’Ajuntament d’Alaquàs per al 2009.
Al seu juí, l’alcalde, Jorge Alarte, “està demostrant que li avorrix el càrrec d’alcalde de la ciutat, apareix com un regidor inoperant i desil•lusionat”.
Des del Bloc d’Alaquàs es considera que els Pressupostos Municipals per al 2009 són l’última oportunitat que li queda al govern municipal, “per a rectificar el seu esdevindre erràtic i inconnex, adoptant decisions fermes que definisquen el model de ciutat que Alaquàs necessita, imprimint més agilitat als projectes embarrancats que te el municipi, donant una gestió eficient a les actuacions quotidianes, prioritzant les inversions, i evitant que en definitiva, l’actual legislatura d’Alarte es convertisquen en quatre anys perduts per a Alaquàs”.
Els valencianistes reclamen a l’alcalde que els Pressupostos Municipals en l’exercici 2009 tinguen un caràcter “més progressista, eficient i transformador”, apostant per la reducció del gasto corrent no productiu, per incrementar les inversions modernitzadores de la ciutat, i per reequilibrar la localitat des d’una perspectiva de barris, i per configurar una ciutat més habitable, humana, ambiental i competitiva.

BLOC de Catarroja – L’EQUIP DE GOVERN APROVA UNS PRESSUPOSTOS POC REALISTES I MALBARATADORS

7 01 2009

El nou responsable de protocol cobrarà 30.000 euros bruts a l’any. Així mateix, el periodista de l’alcalde i la seua secretària també veuran augmentar els seus emoluments. Solament la partida de personal de confiança, que augmenta un 28% respecte als pressupostos del 2007, suposa per a les arques municipals un desembors de més de 178.000 euros. Per a festes i comunicació social s’han destinat més de 500.000 euros. Quantitats desproporcionades i impròpies, segons ha matisat el Bloc, especialment tenint en compte la crisi econòmica i que el deute del consistori, a la fi del 2008, pot situar-se en 15.240.531 €.

L’equip de govern de l’ajuntament de Catarroja (PP-UV) ha aprovat els pressupostos per al 2009, uns pressupostos que ascendeixen a un total de 21.403.113 €. I que han rebut el rebuig del Bloc de Catarroja i de la resta de partits de l’oposició per considerar-los poc realistes i malbaratadors.

El Bloc ha destacat que les partides destinades a personal de confiança de l’equip de govern, a les festes i a la comunicació social, suposen per a les arques municipals un desembors superior als 600.000 €, enfront dels 182.000 € que l’equip de govern destina als programes de serveis socials, és a dir, a les emergències socials, cooperació, immigració, absentisme escolar i integració cultural. Mentre hi ha persones esperant mesos i mesos el servei de teleassistència, l’equip de govern es gasta milers d’euros en festes i en propaganda política, una autèntica vergonya.

Per al regidor del Bloc, Jesús Monzó, els pressupostos per al 2009, evidencien, una vegada més, la poca sensibilitat que en matèria social té l’equip de govern, així com el nul interès a fomentar l’ús del valencià que només rep 7. 832 €, un 0,03 % del pressupost. El Bloc ha tornat a insistir que 30.000 € en ajudes per a la instal•lació d’ascensors és una partida ridícula que solament cerca vendre fum però que no permet solucionar el problema als veïns que han de fer-se càrrec d’un pressupost elevadíssim. Prova d’això és que ningú les va sol•licitar l’any passat.

El portaveu del Bloc també ha destacat que la dolenta gestió del govern de la Generalitat en matèria educativa i sanitària suposa als catarrogins una despesa anual en seguretat per als barracots i en el lloguer del centre d’especialitats que supera els 100.000 €. Un any més, molts parcs i jardins del municipi que es troben en lamentable estat haurien d’esperar com el parc de les Moreres, la plaça del Port, la del Toll o la plaça de la regió, totes elles en un estat deplorable.

EL BLOC DE SILLA CONSIDERA UN FRACÀS DEL GOVERN SOCIALISTA LA RETIRADA DELS PRESSUPOSTOS DE L’ORDRE DEL DIA

7 01 2009

Josep Melero, Regidor del Bloc de Silla: “Un Govern que no és capaç de traure endavant una proposta de pressupostos tot i tindre la majoria absoluta comprada amb el vot del trànsfuga de la dreta, es pot considerar en crisi”

El BLOC de Silla ha considerat com “un nou fracàs del Govern de Baixauli” que la Corporació Municipal haja retirat el debat i aprovació dels pressupostos de l’ordre del dia de les comissions informatives i del plenari d’avui. Des del col·lectiu nacionalista, s’ha afirmat que l’Ajuntament haurà de donar explicacions creïbles aquesta nit dels canvis en el calendari pressupostari que es poden considerar com el resultat d’una crisi interna malgrat tindre l’aprovació garantida per primera vegada amb el vot del regidor trànsfuga del PP.

Segons ha declarat Josep Melero “és lamentable que Silla no puga comptar amb uns pressupostos aprovats per a l’any nou” després de la presa que el PSOE tenia en la seua aprovació que va fer que el Govern Municipal primara “unes dates i terminis incòmodes de presentació d’esmenes” per coincidir amb el Nadal (del 24 al 30 de desembre) sobre altres de més raonables que permeteren “un debat pressupostari més democràtic i participatiu”.

D’aquesta manera, els nacionalistes de Silla han lamentat que el PSOE haja protagonitzat “un nou escàndol en una legislatura que gràcies a l’Alcalde Baixauli passarà a la Història com un període de promeses incomplides i obres paralitzades, i polítics que s’omplin les butxaques però no són capaços de fer funcionar l’Ajuntament”.

Quarta petició del BLOC de Torrent sobre l’estat d’execució del Pressupost del 2008

12 11 2008

El BLOC de Torrent a tornat a enviar per registre d’entrada una petició sobre l’estat d’execució dels pressupostos municipals. Aquesta ja és la quarta petició i el govern popular continua sense donar cap informació i resposta al Grup Municipal de BLOC-VERDS-PH.

BLOC – Compromís per Paiporta, presenta una moció sobre mesures fisclas

4 11 2008

El BLOC de Paiporta a través de la regidora Isabel Martin ha presentat una Moció sobre les mesures fiscals davant la crisi.

BLOC de Torrent – Bateria de peticions i preguntes presentades pel registre d’entrada de l’ajuntament

7 10 2008