El BLOC d’Alaquàs presenta esmenes al Pressupostos de la Generalitat Valenciana

7 01 2009

El BLOC d’Alaquàs a presentat esmenes als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per tal de que es facen les inversions necessàries a la localitat.

Esmenes:

  • Centre Cultural del Mercat [PDF]
  • Centre de Salut Alaquàs II [PDF]
  • Centre d’Especialitats [PDF]
  • Reurbanització places del PEPRI [PDF]
BLOC de Torrent – EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT NO ASSIGNA CAP PARTIDA EN 2009 PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL FUTUR HOSPITAL DE TORRENT

4 11 2008

Beguer (BLOC): “En 2009 no ens podem quedar només amb l’adquisició de terrenys”

L’annex d’inversions reals previstes al projecte de Pressupost de la Generalitat valenciana per a 2009 no contempla que la construcció de l’Hospital de Torrent comence en este exercici. La Generalitat repartirà 200 milions d’euros (200.242.000,04 €) entre la nova Fe de València, Llíria, Vall d’Uixó, Gandia, Campanar i Ontinyent.

El President de la Generalitat, en el debat de política general de 23 de setembre de 2008 va anunciar que l’hospital de Torrent havia estat licitat. Camps va afirmar “Ja tenim licitada la construcció dels hospitals de la Vall d’Uixó, d’Ontinyent i de Torrent.”.

Per al grup municipal del BLOC resulta especialment preocupant, a més de l’absència d’inversió per a 2009, que no es trobe quantificat encara el cost real de les instal·lacions i que no hi haja una planificació plurianual començada. Així, podem observar com l’hospital d’Ontinyent té un cost estimat de 25 milions d’euros a repartir des de 2009 fins a 2014 amb una inversió de 300.000 € per a 2009. La diferència entre Ontinyent i Torrent, radica precisament en la falta de previsió pressupostària que inicia el camí per a la construcció.

Un altre problema afegit és la ubicació i compra o expropiació dels terrenys que no s’hauria iniciat. Un requisit que la Generalitat i l’Ajuntament de Torrent no tenien resolt quan el President havia fet l’anunci de licitació.

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer, ha anunciat que el seu grup presentarà una moció davant del plenari per a presentar una esmena al Pressupost de la Generalitat que facilite, una vegada aconseguits els terrenys necessaris per a la construcció, que comencen les obres en el mateix exercici de 2009. Beguer considera que “és possible presentar una esmena conjunta de tots els partits en el tràmit parlamentari de les Corts valencianes i que tinga una aprovació més que majoritària. En 2009 no ens podem quedar només amb l’adquisició de terrenys”.

Beguer ha indicat que “el BLOC facilitarà el consens amb tots els grups del consistori per trobar un posicionament compartit per a defensar que el pressupost de 2009 contemple la construcció de l’hospital i que siga una realitat dins la present legislatura.