BLOC de Torrent – M7 & M20 (HPO)

29 01 2009

Són els noms donats a dues promocions de VPO’s del Parc Central que passaran a la història de Torrent com les de la sospita.

Tot el procés, des de l’aprovació de les bases del sorteig, fins el canvi de preu pactat entre Nous Espais i els promotors ha provocat un clima de desconfiança mai vist en la gestió pública de l’urbanisme a Torrent.

En gener de 2007 s’establiren les bases per les quals 168 famílies torrentines podien optar a una vivenda de protecció oficial.

El 21 de novembre de 2007, la societat municipal Nous Espais S.A introdueix una clausula per la qual el promotor pot canviar un 30% de l’edificació de V.P.O a Preu Concertat. Aquest canvi no és en cap moment notificat als veïns, que són totalment desconeixedors dels pactes i acords que s’han produït entre l’esmentada Nous Espais i la promotora.
Llegeix la resta d’aquesta entrada »

EL BLOC DEMANA A GARCIA ANTÓN EXPLIQUE LA PUJADA DEL PREU DE LES VPO DE TORRENT

27 01 2009

El secretari general del BLOC i portaveu adjunt del grup parlamentari Compromís, Enric Morera, ha sol·licitat la compareixença del Conseller de Territori i Habitatge, José Ramón García Antón “perquè explique la modificació de les qualificacions provisionals concedides en règim general per als joves de Torrent en febrer de 2007 a habitatges de preu concertat a l’octubre de 2008, amb un augment del 20% sobre el preu anunciat en l’oferta pública”.

Morera considera que “el màxim responsable de la Conselleria ha d’explicar si aquest és el seu criteri per a afavorir als joves a l’accés al primer habitatge: sortejar amb una qualificació provisional, anunciar un preu màxim dels habitatges i garatges per a més tard, mitjançant un plec de condicions, alterar els preus i causar un greuge al 30% dels adjudicataris. Volem saber quin és la política real en matèria d’habitatge d’aquest govern per sobre de les maniobres que es puguin impulsar des de foscs despatxos”.
Segons un estudi jurídic del BLOC, el procés està minat d’irregularitats vinculades al sorteig i a la tutela que correspon a la Generalitat en la promocions d’habitatges protegits. Per aquest motiu “considerem necessari que el màxim responsable aclarisca aquest tema perquè no concedisca el model de gestió que proposa el ex-gerent de l’IVVSA”. Morera ha anunciat que aquest matí es cursaran les preguntes i la petició formal de compareixença en les Corts valencianes.
El passat 15 de gener de 2008, es van sortejar públicament, davant notari, 168 habitatges protegides de nova construcció promogudes per l’empresa municipal NOUS ESPAIS TORRENT en els edificis M-7 i M-20 situats en la unitat d’execució Parc Central 1 de Torrent. Ambdós edificis gaudien d’una qualificació provisional, preceptiva per a poder celebrar el sorteig, emesa per la Conselleria de Territori i Habitatge amb data 1 de febrer de 2007 per a la seua venda en règim general que implica majors ajudes i menor preu que la modalitat de preu concertat. En el tràmit d’adjudicació del concurs públic, els membres del PP en el Consell d’Administració de la mercantil municipal van introduir la possibilitat perquè els promotors que aconseguiren les parcel·les públiques pogueren modificar fins a un 30% el tipus d’actuació protegida. Aquest canvi es va produir amb qualificacions definitives emeses a l’octubre de 2008 sense que foren advertits els joves agraciats que ara comproven com els seus habitatges passen de 102.000 a 124.000 € o de 157.000 a 200.000. Els preus dels habitatges es publicitaren a través de la pàgina web de la pròpia conselleria durant més d’un any que informava als possibles beneficiar-vos. Aquests van rebre, quan van formalitzar la seua sol·licitud, un CD amb els preus dels habitatges i la seua ubicació en les promocions per part de l’empresa municipal.
Per la seua part, el portaveu del BLOC en l’Ajuntament de Torrent, Vicent Beguer, considera que el seu grup municipal “no pot acceptar les excuses presentades fins a la data per l’alcaldessa, María José Catalá, perquè no són serioses. No pot prometre millores en les places d’aparcament i trasters dels perjudicats que haurien de pagar 6.000 € més que els seus veïns afortunats perquè és impossible i fa el ridícul. I a més, qualsevol millora suposa una modificació del projecte que reclama de l’autorització de la direcció facultativa i de l’administració autonòmica”. En aquest sentit, li ha exigit “intel·ligència i responsabilitat per a no assumir un gran cost polític per un abús de la bona fe del consell d’administració de l’empresa que presideix. Ha de saber perfectament on estar l’arrel del problema i actuar. I especialment, que deixi de fer declaracions que empitjoren la seua situació en aquest lamentable procés com recórrer a una innovació jurídica quan s’emmarca l’actuació en el pla d’habitatge 2005-2008”.
Beguer, que es va abstenir en l’aprovació del plec de condicions per considerar estranya aquesta clàusula, ha anunciat que ha presentat davant el registre de l’Ajuntament una sol·licitud formal “per a eximir-me de les possibles responsabilitats patrimonials com membre del consell d’administració davant les possibles reclamacions judicials dels afectats”.

El BLOC de Torrent demana que es respecten els preus i es depuren responsabilitats

26 01 2009

El grup municipal del BLOC, a través del seu portaveu Vicent Beguer ha expressat “la indignació de la nostra formació davant d’açò fet que cal considerar escandalós. Caldrà depurar responsabilitats entre els que han posat en joc la credibilitat de la institució amb pràctiques allunyades de l’ètica

El BLOC ha explicat que es van celebrar dos sortejos, un el 15 de gener del 2008 i un altre l’11 de desembre del 2008 quan les bases parlen d’un únic sorteig davant de notari. El dia 15 de gener no es va explicar que alguns pisos, el 30%, podien pujar de preu i que variava el tipus d’ajudes a rebre. Per això van eixir els agraciats sense saber que porta els havia correspost. Mentrestant, es va canviar la qualificació provisional i es va celebrar un altre sorteig per a decidir a qui es perjudicava l’11 de sembre de 2008.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »