El BLOC de Torrent denuncia greus irregularitats en el Paratge Natural de la Serra Perenxisa.

17 09 2008

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha exigit hui a l’Alcaldessa de Torrent Maria José Català “que conteste les preguntes escrites presentades pel seu grup municipal sobre la gestió i explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa com a pas previ a convocar els col·lectius ciutadans per estudiar el Pla Especial de Protecció”.

Per a Beguer “el consistori no pot liderar este procés de consulta quan amaga al propis grups de l’oposició durant fa mesos informació fonamental per conéixer el grau de compliment del conveni firmat en l’empresa explotadora i l’Ajuntament. Tampoc ho pot fer la Generalitat Valenciana que és l’organisme que té suficients competències de fiscalització i hauria d’haver tancat la Pedrera, d’ofici”.

Davant la reunió prevista per a hui (a les 19.30 hores en la cinquena planta de l’Ajuntament) d’una sessió de participació pública per a l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural de la Serra Perenxisa, el portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha manifestat que “esperem que demà l’equip de govern del PP informe als integrants de les diverses associacions que conformen aquest Consell de les greus irregularitats legals i urbanístiques que pateix la Serra que venim denunciant, En cas contrari, estes reunions no tindran credibilitat”.

Sobre aquest assumpte el BLOC ha manifestat en diverses ocasions, mitjançant escrits presentats per Registre d’Entrada i en peticions formulades davant el Ple de la Corporació, l’estat de deteriorament d’aquest Paratge, sobre el qual no existeix Pla de Restauració de la Pedrera, no s’han abonat des de fa molts anys els avals corresponents per a restaurar-la, s’ha explotat més del doble de fanecades concedides (200 legalment com a màxim i més de 500 explotades), etc…

A més Beguer ha indicat que “el nostre grup municipal no ha pogut confirmar si l’empresa concessionària de l’explotació de la Pedrera ha abonat enguany el cànon anual d’explotació estipulat en 121.000 €”. El BLOC, entén que deuria de dedicar-se a la pròpia restauració de la Pedrera en particular i la Serra en general.

Finalment el regidor nacionalista continua demanant que s’habiliten amb tota celeritat els mecanismes de control per tal d’acomplir la legalitat vigent que regula l’explotació, assumpte sobre el qual en diferents ocasions, tant algunes associacions com el propi BLOC, mitjançant campanyes d’arreplegada de firmes, han denunciat.