BLOC de Torrent – Preguntes formulades per Sento Beguer al Ple Ordinari del dia 2 d’abril del 2009

22 04 2009

1. TAXA DEL FEM. (PREGUNTA).

Respecte als rebuts de la Taxa del Fem corresponents als exercicis, 2004, 2005 i 2006, i que es troben actualment en situació de pagament voluntari, voldria que em responguera si pensa donar-los de baixa atés que la Taxa està derogada i és intenció de l’Ajuntament el no cobrar-los.

NO CONTESTADA.

2. LIQUIDACIONS i PRESSUPOST (PREGUNTA).

Al senyor regidor d’Economia, voldria saber quan estarà confeccionada la liquidació dels comptes corresponents a l’any 2008, atés que hi ha l’obligació legal de fer-ho com a màxim l’1 de març de cada any i encara no se res de la mateixa.

I per altra banda també preguntar quan estarà confeccionat el Pressupost del 2009. Ho dic perquè hem encetat el quart més de l’any i encara no tinc notícies al respecte.

CONTESTADA: El compte general 2007 estarà confeccionat a meitat d’abril; tot seguit es farà el Pla de Sanejament. Sobre el Pressupost del 2009 no hi ha data prevista.

3. DEUTE MUNICIPAL (PREGUNTA).

També per al regidor d’economia:

Ha sigut publicat per part del Ministeri d’Economia el deute dels Ajuntaments, dels quals segons la informació facilitada el de Torrent té un deute de vora 33 milions d’euros.

Segons informacions facilitades a diferents mitjans de comunicació pel seu equip govern el deute actual estaria rondant els 55 milions d’euros.

La pregunta és: Quan pensen facilitar al Ministeri d’Economia les dades actualitzades sobre l’endeutament real de l’Ajuntament de Torrent, atés que n’hi ha un desfàs de 22 milions d’euros entre les quantitats registrades pel ministeri i les dades que barallen vostés.

CONTESTADA: El deute admés pel regidor d’economia i hisenda és de 50.750.000€.

4. CONTRACTE DE LA PEDRERA DE LA SERRA PERENXISA (PREGUNTA).

Actualment portem 7 pròrrogues en el contracte de cessió de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

Si no em fallen els comptes el 31 de març era la data límit per donar una nova prorroga o bé signar definitívament les clausules del contracte.

Per tant voldria saber si estan firmades definitivament les clàusules o s’ha tornat a prorrogar el conveni sense l’aprovació de les clàusules.

CONTESTADA PARCIALMENT: Reunió a meitat d’abril amb la nova direcció de l’explotació. Tancament sense confirmar.

5. APARCAMENT DE MINUSVÀLIDS, en les places d’aparcament reservades per a l’Ajuntament. (PETICIÓ).

Temps arrere es feren unes xicotetes obres que afectaven als llocs d’aparcament reservats a la porta de l’Ajuntament. Antigament hi havia una plaça reservada per a discapacitats. Ho dic perquè alguns veïns se m’han queixat per este motiu.

Li demane que es torne a senyalitzar la reserva d’una d’estes places d’aparcament en la vorera corresponent a la façana de l’Ajuntament pe tal que estes persones puguen accedir d’una manera ràpida i còmoda a l’edifici.

CONTESTADA: En brevetat estarà reservada la plaça d’aparcament.

6. POSAR ELS HORARIS I ITINERARIS DELS AUTOBUSOS A LES PARADES (PETICIÓ).

CONTESTADA: El regidor de seguretat i via pública s’ha compromés a encomanar els panells i a col·locar-los.

7. PENJAR ELS PLENS DE L’AJUNTAMENT AL WEB DE L’AJUNTAMENT. Per tal que tots els veïns i veïnes, que per diferents raons no poden acudir fisícament a l’Ajuntament puguen conéixer les decisions que es prenen al mateix. (PETICIÓ).

NO CONTESTADA.

El BLOC de Torrent s’absté en la votació del cessament del Gerent de Nous Espais, S.A.

9 03 2009

Comunicat oficial del grup municipal del BLOC de Torrent

En reunió d’ahir dijous 5 de març de 2009 a la seu de la societat Nous Espais, el grup municipal del BLOC, en la figura del seu regidor Vicent Beguer, s’abstingué en la votació del Consell d’Administració que havia de decidir el cessament del gerent de la societat.

La decisió de l’abstenció del BLOC està motivada perquè de totes les preguntes fetes pel nostre grup municipal en l’anterior reunió de la Junta General de 26 de febrer, el Conseller Delegat de la societat i regidor d’urbanisme en l’Ajuntament encara no ha contestada cap.

El nostre grup municipal del BLOC no pot avaluar la gestió dels professionals, en aquest cas el gerent de la societat, sense tindre elements de judici. Els elements de judici als que al·ludim estan continguts en la bateria de preguntes que el BLOC feu en l’esmentada Junta General de 26 de febrer. Preguntes entre les quals figura la de qui va signar el canvi de qualificació, de protecció oficial a concertat, en les vivendes de protecció dels edificis M-7 i M-20 del Parc Central.

Les 18 preguntes fetes encara no han sigut contestades per part del conseller delegat i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Torrent.

El BLOC respectant l’ordenament jurídic i el principi de presumpció d’innocència no pot votar a favor de la destitució d’un càrrec de la societat sense els elements de judici necessaris, més quan a la Junta General del 26 de febrer no se li donà la possibilitat de parlar i defendre’s al gerent cessant.

També des del BLOC denunciem la falta de transparència per part de l’equip del PP, atés que segons la Llei de Societats Anònimes les preguntes fetes en una Junta General han de ser contestades en el termini de 7 dies, temps que ha finalitzat des d’aquell 26 de febrer i les 18 preguntes adés esmentades continuen sense resposta oficial.

El BLOC de Torrent demana que es repetisca el procés de participació pública sobre l’Hospital.

5 03 2009

Notícia publica al Levante – EMV

Sólo 6 vecinos, 5 de ellos familia de la alcaldesa,responden a una encuesta sobre el hospital

El plan de participación pública sobre el protecto de reserva de suelo para el futuro hospital de Torrent, que hoy tiene que aprobar el pleno, ha sido un “completo fracaso” ya que sólo seis vecinos, de casi 77.000 residentes censados han contestado la encuesta, según ha denunciado el grupo municipal del Bloc.
Todo el plan, que es una imposición legal ya que se han de reclasificar 42.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, se encargó a una empresa externa por 45.605,40 euros. Con todo, en la fase de participación, sólo seis personas han querido aportar su opinión a través del cuestionario de siete páginas -incluída la de los datos personales- que elaboró la empresa.
Según el Bloc de Torrent, de las seis encuestas, cinco han sido rellenadas por “familiares muy directos de la alcaldesa” lo que “evidencia que no es un proceso muy participativo como se pretendía, como se vendió y especialmente en un proyecto tan importante y emblemático para Torrent”.
Para el Bloc, el plan no debe aprobarse en el pleno de esta tarde porque “la propuesta está completamente deslegitimada con un índice de participación tan ridículo“. Los nacionalistas consideran que “evidentemente” la difusión no se ha realizado correctamente y “las fórmulas de participación no han sido las más adecuadas“.
El concejal de Urbanismo, Santiago Martí, explicó que el proceso “se ha realizado correctamente” además de que “no se puede coger del cuello a la gente para que venga a opinar”. Sobre los familiares de la alcaldesa, el edil afirmó no conocer la identidad de los participantes aunque “tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano”.

El BLOC de Torrent denúncia que només s’ha entregat l’1,5% d’ajuda internacional

17 02 2009

notícia extreta de l’Opinió de Torrent (edició digital)

SEGONS BEGUER, MARIA JOSÉ CATALÁ NOMÉS VA ENTREGAR 2.600 EUROS DELS 171 PROMÉS L’ANY 2008

El portaveu del BLOC en l’Ajuntament de Torrent, Vicent Beguer, ha exigit a l’alcaldessa de Torrent, María José Catalá que “es paguen amb prioritat les ajudes compromeses en 2008 per a cooperació internacional. Les labors socials i humanitàries amb les que col·laborem des de Torrrent es deuen dur a terme amb la urgència que mereixen”.

El grup municipal del BLOC ha explicat que, segons es desprén en la comptabilitat municipal, en l’exercici de 2008 s’haurien pressupostat 189.200 € per a transferències de cooperació internacional. A 31 de desembre del 2008 únicament s’haurien pagat 2.600 €.

Estos imports pagats contrasten amb altres partides municipals que sí que han sigut esgotades i inclús ampliades durant 2008. En concret, la partida corresponent a Festes Patronals, amb un pressupost inicial de 723.213, 23 e s’hauria ampliat en 60.697 € fins a arribar a més de 783.000 € compromesos. A 31 de desembre s’haurien pagat factures a proveïdors en este capítol per valor de 781.495 € quedant únicament 2.415 € per pagar.

Entre els beneficiaris de contractes en les festes patronals es troben les actuacions de cantants com Bertín Osborne, Antonio Orozco, Carlos Baute i Jaimito Borromeo que haurien cobrat ja els seus contractes. La partida també contempla pagaments a empreses auxiliars com Excelsior Produccions o Produccions Artístiques Aurenja S.L.

Caos econòmic

Beguer ha explicat que sol·licitara a la regidora de Benestar Social, Pilar Vilanova, que informe amb urgència sobre els expedients d’ajudes concedides, les que s’han tramitat i l’estat dels pagaments que comprometen les bases. I que en tot cas, encara que el pressupost es trobe prorrogat, que es convoquen ja les ajudes per al 2009.

El regidor del BLOC també ha recordat que les ajudes corresponents a l’exercici de 2008 es van adjudicar en el mes de desembre “per la falta de previsió en l’aprovació del pressupost municipal i pel caos econòmic que s’ha generat amb la gestió del Partit Popular, que ben sovint es troba desorientat i sense direcció”. En este sentit ha demanat que “es donen les oportunes ordes al departament de Tresoreria perquè es prioritzen estos pagaments com s’han prioritzat els de les Festes o els que interessa”.

BLOC de Torrent – Entrevista a Ruth Oltra a l’Opinió de Torrent (militant del col·lectiu de Torrent)

12 02 2009

Ruth Oltra, es una joven torrentina de 27 años, Técnico Agrícola además de licenciada en Ciencias Ambientales y aficionada a la agricultura ecológica. Practica varios deportes como el tenis y la natación. Ruth es una joven comprometida con las causas sociales y por ello es voluntaria de la ONG IntermonOxfam. Pero todavía le queda tiempo para participar de la cultura y fiestas de Torrent y es integrante de la filà cristiana de Caballeros y Dames del Cid. Le atrajo de la política «La posibilidad de poder mejorar las cosas tanto a nivel local como a nivel nacional» y que «la gente activa y comprometida con diversas causas que encontré en el partido me hizo ver que, en contra de lo que piensan muchos jovenes, una buena política puede ayudar a mucha gente».

«Con la cantera no descartamos tomar medidas legales»

¿Cómo entraste a formar parte del BLOC?. Por los buenos amigos que forman parte del partido y que me invitaron a participar de su iniciativa de mejorar nuestra ciudad.
Han vuelto a retomar el tema de la cantera, ¿por qué ahora y no antes?.
Nunca hemos dejado de lado el tema de la cantera. Los compañeros del grup municipal han ido recopilando información sobre el tema, y por lo que sé, el expediente es bastante voluminoso y le han dedicado muchas horas. La piedra angular para proceder al cierre es la sobreexplotación, por ortofotos sacadas por internet ya se veia que estaban explotadas mas de las 200 legalmente concedidas, no obstante faltaba una prueba definitiva, prueba que se ha corroborado con la explotación que le asigna el Ministerio de Economía, de unas 293 hanegadas, aunque realmente está sobre las 400 porque con casi toda seguridad esta foto del Ministerio es del 2003, por tanto se ha explotado durante 5 años mas.

¿Están decididos a ir a los tribunales con este tema? Para que se reestablezca la legalidad, haremos todo lo que esté en nuestra mano, no descartamos por tanto ninguna acción legal. Lo importante es que se cierre y se eviten mas expolios al patrimonio natural de Torrent y todos los graves inconvenientes que han padecido los vecinos de la zona durante mas de 25 años.

¿Cómo valora los proyectos presentados por Torrent para el plan de inversión local contra la crisis? Creemos que se deberian haber creado mas empleos con los mas de 13 millones de euros que ha recibido Torrent, no obstante nuestra propuesta de limpieza ecològica de El Vedat y la Serra Perenxisa ha sido afortunadamente recogida por los redactores de los proyectos, por tanto ha habido un poco de todo. Ahora esperamos el dinero que ha prometido la Generalitat porque todo el dinero que venga a Torrent para crear inversión y generar puestos de trabajo es bueno para poder paliar la situación de más de 6.000 torrentinos y torrentinas que se encuentran en situación de desempleo.

Se han presentado hace unos días el último balance sobre reciclaje. ¿Qué le parecen estos datos y la subvención final de la tasa de basuras? He mos hablado con nuestro concejal sobre este asunto y lo que más sorprende es que no se nos ha facilitado este balance del reciclaje. Pensamos que esta bien publicitar las cosas, pero primero se han de facilitar los datos a los grupos municipales del Ajuntament que son los legítimos representantes de la voluntad popular. En cuanto a la subvención, nosotros votamos a favor porque en el fondo es un beneficio para todas las economias de Torrent, en especial de los mas desfavorecidos y de muchas empresas de nuestros polígonos que lo estan pasando realmente mal. Nosotros lo llevabamos en nuestro programa y de hecho antes de las elecciones del 2007 recogimos mas de 4000 firmas en este sentido. Lo que no nos gusta tanto es la forma legal de la subvención, que estamos seguros que provocará muchos problemas para el Ajuntament en el futuro y que sería muy largo de explicar en estas líneas.

Has formado parte de la comisión mediomabiental de tu partido, ¿qué soluciones crees necesarias para evitar la tala de pinos en el Vedat? Las soluciones pasan por muchos caminos, algunos inescrutables como por ejemplo una mayor sensibilidad medioambiental del equipo de gobierno del PP, que parece que brilla por su ausencia. En cualquier caso no se envió a ningún técnico municipal para inspeccionar las talas, incluso la Policía Municipal de Torrent denunció a una de las empresas por estas talas y el Ajuntament no hizo nada por pararlas.

Vamos a alcanzar casi dos años de gestión municipal del Su partido va a celebrar su congreso nacional. ¿Esperan obtener mayor representación de torrentinos? La representación ha aumentado porque está en función de la militancia, ahora nos corresponden 12 delegados por Torrent.

Recientemente profesores y alumnos del Instituto veles e Vents han denunciado problemas de aislamiento en el centro, ¿crees que tiene solución? Parece que la “crisis” ha llegado tambien a la Generalitat, no es el primer centro en el que los alumnos asisten a clase con mantas, la verdad es lamentable. Hay dinero para tener una educación de calidad, pero parece que las prioridades del gobierno de Camps son otras.

El PSOE ha denunciado la paralización de las obras del “Puente azul”, ¿cree que se terminará en el tiempo marcado?. Se trata de encontrar a alguien que continue con las obras a la mayor brevedad. Es un proyecto que tiene mas de 40 años y la sensación que tenemos en Torrent es que es el cuento de nunca acabar. Por el han pasado gobiernos del PSOE y del PP, y en estas estamos…

EL BLOC DE TORRENT DEMANA QUE ES PERMENTA L’ÚS PIROTÈCNIC EN LES FESTES POPULARS

10 02 2009

moció presentada per registre d’entrada

Vicent Beguer i Miquel, portaveu del Grup Bloc Nacionalista Valencià a l’Ajuntament de Torrent, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, eleven al Plenari de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
El Parlament Europeu va aprovar l’any 2007 una directiva per tal de regular el mercat dels materials pirotècnics de la Comunitat Europea (2007/23/CE), la qual restringeix la comercialització i l’ús del material pirotècnic i, en conseqüència, pot suposar una limitació molt important pels grups de cultura popular i tradicional valenciana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració dels tradicionals correfocs, les revetlles de Sant Joan, la Cordà de Paterna, la Nit de l’Albà d’Elx, les Falles, les Fogueres i els Moros i Cristians en general.  En el cas concret del nostre poble es troben afectades festes com l’Entrà de la Flor. Així mateix, la directiva també prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguen menors de 12 anys.
Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana des de fa segles i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.
En aquest sentit, aquesta directiva ha generat una gran preocupació en totes aquestes colles que han vist amenaçades les seves activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular aquesta qüestió per garantir en definitiva, la seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional requeriran algun tractament específic per tal de no quedar directament afectades per aquesta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar aquesta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i per tant, és imprescindible que aquesta transposició preveja una excepcionalitat per aquestes manifestacions de caràcter popular.
És per tot açò que es proposa l’adopció del següent
ACORD
L’Ajuntament de Torrent insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Ministeri d’Indústria del Govern espanyol que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contemple el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional amb foc, i en conseqüència establisca l’excepció de la normativa per aquestes manifestacions.
EL BLOC DE TORRENT ACUSA A CATALÀ D’ENGANYAR A LA CIUTADANIA AMB LA PROPOSTA DE LA UNIVERSITAT CATÒLICA

5 02 2009

El portaveu del BLOC a l’Ajuntament de Torrent ha acusat hui a l’alcadessa de Torrent “d’enganyar als ciutadans amb la seua proposta de convertir a Torrent en una ciutat universitària. La proposta del PP és regalar a una empresa privada que vol fer negoci, revestida de fundació, una part del patrimoni municipal”. Beguer ha preguntat si “és normal que entitats com La Unió Musical o el Círculo Católico s’hagen d’hipotecar per tindre una seu social i que a la Universitat Catòlica se li regale un solar de 5.000 metres quadrats”. I ha afegit que “l’alcaldessa sap perfectament que per a ingressar en eixa futura facultat els alumnes hauran de pagar molts milers d’euros anuals i que les places s’assignen en funció de criteris privats i sense igualtat d’oportunitats. Tot al contrari del que passa amb les associacions de Torrent a les quals els ha llevat les subvencions per a organitzar-se”.

Beguer considera que “l’Alcaldessa de Torrent ens torna a demostrar que la seua prioritat no és treballar pel benestar dels torrentins sinó regalar el patrimoni municipal als seus amics, als qui pensen com ella i li ajuden a fer carrera política dins del PP”. I per aixó considera que “el regal del solar que li fa a una institució privada s’ha de situar en este context i no en un altre que pretén dissimular i presentar una altra realitat.”

El regidor nacionalista explica que “es inadmissible que les gavines del PP sobrevolen per damunt de Torrent per emportar-se el benefici i no aportar riquesa. En el cas de les viviendes de VPO, quan hi ha perill de no guanyar diners, les gavines canvien les qualificacions provisionals i qui tindrà que posar les pèrdues serà l’Ajuntament de Torrent. Ara ho tenim regalant els solar per a la Universitat Catòlica i el remat serà la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana”.

Per acabar ha recordat “que el PP no ha fet cap inversió pública a Torrent. Ha convertit a la nostra població en una colònia on la governadora facilita el negoci mitjançant la privatització dels serveis i l’aprofitament del nostres recursos públics. Han convertit Torrent en un lloc on fer negoci amb total impunitat”. I ha acusat a Català “de perseguir als qui generen riquesa, als empresaris torrentins, amb pujades espectaculars de la contribució i amb inspeccions tributàries mentre per als amics són tot facilitats”

El BLOC ha anunciat que se sumarà a totes les protestes “que la societat civil organitze per denunciar un model educatiu basat en la desigualtat d’oportunitats i que no té caràcter social en el sentit que ho entenem nosaltres”.