NOMDEDÉU: “EXIGIREM A LA UNIÓ EUROPEA UN ESCRICTE CONTROL DELS PRODUCTES AGRARIS QUE S’IMPORTEN DE PAÏSOS TERCERS”

15 05 2009

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, ha exposat algunes de les línies principals del seu programa agrari i ha declarat que “la nostra candidatura reclama un estricte control fitosanitari als productes que arriben de fora de la Unió, i que suposen una clara competència deslleial als productes agraris i ramaders dels països de la Unió i, per tant, en el nostre cas, a la producció agrària i ramadera valenciana. A més, tenint en compte el caràcter familiar de moltes explotacions, impulsarem mesures de politiques socials que contemplen aquesta realitat, especialment pel que fa a l’accés de la parella a la cotitularitat de l’explotació, a efectes de la seguretat social. I igualment impulsarem des de l’Europarlament la continuïtat de les explotacions agràries i ramaderes, perquè aquestes, més enllà de la seua producció concreta, suposen un benefici per a la societat des del punt de vista de l’equilibri demogràfic i ecològic del territori, per la qual cosa exigirem ajudes per als joves agricultors, per a que puguen continuar el seu treball, així com a la gent que duga a terme la seua activitat en terres amb desavantatge social, ubicades en zones de secà i de muntanya, potenciant el seu finançament i ajuts específics”.

Nomdedéu ha assenyalat que “l’agricultura al País Valencià es desenvolupa cada vegada més a temps parcial, per la qual cosa caldria acabar amb el condicionant d’agricultura a títol principal a l’hora d‘atorgar les ajudes comunitàries. A més, avui l’activitat agrícola és la més regulada i burocratitzada dins de la Unió, i per això cal anar a una profunda revisió de tots els procediments i de la teranyina legislativa que s’ha anat desenvolupant, restablint així l’equilibri entre administració i administrat”.

Finalment, Nomdedéu s’ha referit al tema dels boscos, sobre els quals pensa que “cal donar suport a la diversificació de les activitats al món rural, i en aquest sentit és bàsic aprofitar els recursos naturals del nostre país. Cal estimular la silvicultura com una de les solucions per crear riquesa que revertisca en clar benefici de bona part del nostre territori, alhora que ajudar el seu desenvolupament rural. Per tant, cal promoure l’explotació dels nostres boscos i els del conjunt de la Unió Europea, cal harmonitzar la normativa dels estats membres i promoure la seua transposició a les normatives internes, amb ajudes específiques per al seu desenvolupament”


Accions

Informació
%d bloggers like this: