Manifest del BLOC de l’Horta de Sud en favor del soterrament de les vies

12 05 2009

ARA SÍ

(manifest del BLOC de l’Horta de Sud en favor del soterrament de les vies ferroviàries a la nostra comarca)

Ara sí, creiem que estem en el moment idoni per a emprendre una de les reivindicacions més històriques de la comarca de L’Horta Sud, el soterrament de les vies fèrries d’Adif entre les localitats de Silla i València. I ha arribat el moment perquè devem aprofitar la inèrcia de les noves obres de l’arribada del tren d’alta velocitat al nostre País, que suposarà, entre altres obres, la construcció d’una estació subterrània a la ciutat de València, amb la qual cosa l’obra de soterrament que reclamem, tindrà un cost molt menor de l’històricament reivindicat, i sempre denegat per desacord entre les administracions públiques governades pels partits centralistes.

La situació de L’Horta Sud, amb un territori creuat per una infraestructures que la dividix físicament, ha condicionat històricament l’ordenació i el desenvolupament urbà de la nostra comarca, donant com resultat l’aparició de barris inconnexos, segregats físicament i socialment del nucli central.

Les oportunitats de regeneració ambiental i requalificació d’àrees industrials obsoletes basades en l’alliberament de l’espai ocupat pel ferrocarril que sorgixen en el procés, emmarcades en una política urbanística, permeten solucions definitives i permanents per a la comarca:

·    El manteniment de la línia del ferrocarril de rodalia i les seues estacions, potenciant aquest mode de transport col·lectiu i millorant la seua accessibilitat, una vegada eliminats pel soterrament els problemes acústics, ambientals i de barrera que produïx.
·    La creació d’un eix viari de comunicació i aparcament, amb prioritat de vianants i incorporació de vegetació i arbratge en la mesura que l’existència del túnel ferroviari permeta.
·    La total permeabilitat a través d’aqueixa via bulevard, de trànsit tant de vianants com rodat i la total connexió entre barris i poblacions anteriorment separats.
·    L’oportunitat de suprimir l’automòbil, que oferisca la creació de la via bulevard i la seua oferta de trànsit i aparcament, que permet una regeneració de les poblacions, incorporant la construcció d’un nou sistema de sanejament, l’arreplegada selectiva de fem mitjançant illes ecològiques per a Residus Sòlids Urbans (RSU) soterrades i la peatonalització amb eliminació de barreres arquitectòniques.
·    La potenciació del xicotet comerç local derivada de la recuperació del carrer per al vianant com a espai dotacional i d’oci, lloc de trobada dels ciutadans, que es conforme a més com un espai comercial obert.
·    La transformació d’àrees industrials obsoletes que queden en posició central, per a usos residencials i dotacionals amb el manteniment de les activitats productiva i l’ocupació en els nous polígons industrials.
·    Construcció de noves estacions/baixadors en aquelles poblacions i/o nuclis que no tenen en aquest moment (Beniparrelll, Albal, Sedaví, La Torre, Sant Marcel·lí, …)

Estem cansats de veure com en altres zones geogràfiques si que és possible el soterrament de vies, el passat 18/02/09 se va aprovar el soterrament de 2,9 Km en Sant Feliu de Llobregat amb un pressupost de 97 milions, soterrament de les vies del tren entre Els Dolores i Nonduermas (Múrcia) 257 milions, i així molts altres trams ferroviaris, i en la nostra comarca no hem sigut agraciats per les diligències dels nostres representants polítics.

Els més de 200.000 habitants afectats pels 10 quilòmetres de vies/muralles, no podem perdre esta ocasió històrica de finalitzar la reivindicació que va començar fa més de 25 anys. ARA SÍ.


Accions

Informació
%d bloggers like this: