BLOC de Torrent – M7 & M20 (HPO)

29 01 2009

Són els noms donats a dues promocions de VPO’s del Parc Central que passaran a la història de Torrent com les de la sospita.

Tot el procés, des de l’aprovació de les bases del sorteig, fins el canvi de preu pactat entre Nous Espais i els promotors ha provocat un clima de desconfiança mai vist en la gestió pública de l’urbanisme a Torrent.

En gener de 2007 s’establiren les bases per les quals 168 famílies torrentines podien optar a una vivenda de protecció oficial.

El 21 de novembre de 2007, la societat municipal Nous Espais S.A introdueix una clausula per la qual el promotor pot canviar un 30% de l’edificació de V.P.O a Preu Concertat. Aquest canvi no és en cap moment notificat als veïns, que són totalment desconeixedors dels pactes i acords que s’han produït entre l’esmentada Nous Espais i la promotora.

Posteriorment, el 15 de gener del 2008 es féu el sorteig de les vivendes, al qual estaven convocats mes de 1200 veïns de Torrent. Els veïns acudiren al sorteig amb les bases de gener del 2007 i un CD informatiu en el que s’explicaven les característiques de les vivendes, preus segons superfície i explicacions sobre el procediment d’adjudicació i terminis legals.
En aquest sorteig sorprenentment no se li assignaren les portes corresponents als veïns diguem-ne “agraciats”, la qual cosa ja suposava una vulneració evident de les bases reguladores del sorteig, i no se li assignaren per la senzilla raó que les condicions havien canviat amb el seu total desconeixement.

Però hi ha més, al propi Notari se li dóna una normativa del sorteig que no té res a vore amb les bases que s’havien proporcionat als mateixos veïns, amb la qual cosa el sorteig és nul de ple dret, primer perquè les bases no són les aprovades i segons perquè no hi ha objecte “del contracte” al no assignar-se les portes específiques a cada veí.

Ara hi ha un 30% dels futurs propietaris als que se’ls ha apujat entre 14.000 i 30.000€ el preu de les vivendes, de la que segons els nostres càlculs poden derivar-se unes plusvàlues superiors al milió i mig d’euros sobre els preus legals notificats als veïns.

Les solucions a aquest problema poden ser variades, però el que està clar és que els veïns no han de ser perjudicats per la irregularitat d’un procés que evidentment ells no han gestionat. Si l’Ajuntament, subsidiàriament ha de fer-se càrrec d’unes pèrdues patrimonials provocades per la nefasta gestió de Nous Espais S.A deurà demanar responsabilitats tant als gestors d’aquesta societat com a tots els regidors que votaren a favor de la modificació de les condicions sense haver sigut notificades als veïns.

L’intentar passar pàgina sense assumir cap responsabilitat no és assumible per aquest govern, per higiene democràtica i per respecte als torrentins i torrentines que dipositaren la seua confiança en l’Ajuntament, que recordem-ho: És de tots.


Accions

Informació
%d bloggers like this: