BLOC amb INICIATIVA i VERDS contesta a la carta de l’Alcalde de Mislata i demana una modificació de la ROF per fomentar la participació ciutadana

9 01 2009

“Durant l’any 2008 s’han presentat pel nostre grup una desena de mocions que han estat desestimades per l’unic motiu de no tenir representació institucional”

Les lleis (7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local com de El Reglament d’Organitzacions, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de RD 2568/1986 de 28 de novembre) determinen que les presentacions d’iniciatives han de realitzar-se a instancia de regidors i/o regidores. Aquesta circumstancia impossibilita a Mislata un canal per a la participació ciutadana que altres ajuntament si tenen recollida.

“Pel que fa a les mocions presentades pel nostre grup el govern local no ha entrat a debatre en cap moment el contingut ni la conveniència de les iniciatives presentades i les ha desestimat directament pel fet de no poder ser defensades a les comissions o sessions plenàries del consistori”.

Des de Bloc amb Iniciativa i Verds entenem que quantes més veus siguen escoltades major serà la implicació ciutadana i més participativa la decisió final. Per aquest motiu és aconsellable una reforma del reglament d’organització i funcionament local per a que quede recollida la inclusió dels Consells de Participació Ciutadana que democratitzen i amplien la vida social i política de Mislata. En aquest sentit instarem a la recollida de signatures per a fomentar la reforma pertinent del rof que facilite la participació ciutadana en la gestió dels assumptes locals i millora en la seua organització, funcions i competències de la corporació.

>>Contestació de BLOC amb INICIATIVA i VERDS per Mislata a l’Alcalde<<

Des de Bloc amb Iniciativa i Verds de Mislata, atenent a la resposta amb RE. 7443 de 17 d’octubre manifestada per la secretaria general de l’ajuntament de Mislata i en el seu nom l’Alcalde Manuel Corredera Sanchis,

comunica que

Sent coneixedors/es tant de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local com de El Reglament d’Organitzacions, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals de RD 2568/1986 de 28 de novembre i sent conscients per tant de la inexistència en aquest moment de grup municipal propi que tramite directament les iniciatives,

1.- Hem considerat important per al desenvolupament de la vida municipal l’atenció de les iniciatives presentades.

2.- Així mateix hem fet partícips els diferents grups municipals de les mateixes.

3.- Seguirem utilitzant, per tant, el registre general com única via atès que no s’habilita cap canal per a la participació ciutadana que possibilite la tramitació de les inquietuds veïnals no presents al consistori

4.- En aquest sentit aprofitem per demanar el desenvolupament de rof i la constitució dels consells de participació ciutadana per activar la participació dels veïns i veïnes en la vida política del municipi.


Accions

Informació
%d bloggers like this: