BLOC de Silla – A gastar com si els regalaren (article d’opinió)

19 11 2008

L’Alcalde i el seu govern continuen gastant com si els regalaren els diners. L’última que ens ha regalat un equip de govern que ha perdut tot sentit de la mesura és una Agència de l’Habitatge que d’entranda ens va a costar el jornal d’un nou arquitecte, l’acondicionament d’un baix fora de l’ajuntament, i el lloguer de l’esmentat baix al Passatge Rex. De moment ja porten gastats al voltant de 12,000 Euros condicionant el baix, 2 milions de les antigues pessetes, el lloguer de 700 Euros el més i el jornal de l’arquitecte que s’apunta al Club dels 50000 Euros, com ja es coneix a tota una sèrie de privilegiats que Baixauli ha anat colocant sense el més mínim pudor amb la cabotada de la resta de membres del govern.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

BLOC amb INICIATIVA i VERDS per Mislata considera que el carril bici de la població s’ha convertit en una pressa de pel sense aparent solució

19 11 2008

El tros de carril bici que tenim amb no més de 5 metres de llargària és la vergonya de qui utilitza en algun moment la bicicleta al poble.

“Mislata no te carril bici, o al menys no te un carril bici en condicions. 5 metres mal comptats d’acera pintada de verd just al límit de la població, front l’hospital militar, no és més que una pressa de pel per a qui vol utilitzar la bicicleta. Diferents ocasions ha tingut el consistori per a poder crear un carril bici en condicions. La primera, en remodelar l’avinguda Gregorio Gea just pel mig de la ciutat, i la última quan no fa tant va haver de refer el carrer Sant Antoni quitranant-lo de nou. En cap de les dos va considerar oportú la opció d’ajustar un carril per on tranquil·lament puguem gaudir del dret a utilitzar vehicles ecològics com les bicicletes”.

Des de Bloc amb Iniciativa i Verds apostem per una via intercomarcal que connecte la població de Mislata amb la veïna de València però també la resta de la comarca de l’horta començant per les llindants de Quart de Poblet i Xirivella. Amb aquesta proposta no solament s’estableixen 3 carrils que creuen Mislata, sinó que a més es crea una xarxa intercomarcal que possibilitarà salvar les dificultats de grans vies com la V-30 o la A-3 –eixida cap a Madrid- per a tots els ciclo-utilitaris.

L’ajuntament de Mislata haurà de considerar destinar una partida pressupostaria dels executables per al proper any 2009 i desenvolupar i acabar el tram existent per a facilitar i assegurar, amb una inversió mínima, el trist tros de carril existent.

En aquest sentit Bloc amb Iniciativa i Verds d’acord amb allò establert pel Dictamen del Comité Económic i Social Europeu sobre el «Llibre Verd: Cap una nova cultura de la mobilitat urbana” que considera prioritari fixar polítiques cap a la mobilitat urbana, …en particular per a la creació d’espais públics destinats a peatons i bicicletes…,ofertem una alternativa que adjuntem en planol per tal de crear la xarxa necessària de carril bici al nostre municipi.


Proposta de xarxa de Carril Bici a Mislata