El BLOC de Torrent presenta davant registre una batéria de preguntes i una moció

19 09 2008

El BLOC de Torrent presentà ahir, dia 18 de setembre de 2008, pel registre d’entrada una batèria de preguntes i una moció.

Preguntes:

Moció:

El BLOC de Torrent denuncia greus irregularitats en el Paratge Natural de la Serra Perenxisa.

17 09 2008

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha exigit hui a l’Alcaldessa de Torrent Maria José Català “que conteste les preguntes escrites presentades pel seu grup municipal sobre la gestió i explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa com a pas previ a convocar els col·lectius ciutadans per estudiar el Pla Especial de Protecció”.

Per a Beguer “el consistori no pot liderar este procés de consulta quan amaga al propis grups de l’oposició durant fa mesos informació fonamental per conéixer el grau de compliment del conveni firmat en l’empresa explotadora i l’Ajuntament. Tampoc ho pot fer la Generalitat Valenciana que és l’organisme que té suficients competències de fiscalització i hauria d’haver tancat la Pedrera, d’ofici”.

Davant la reunió prevista per a hui (a les 19.30 hores en la cinquena planta de l’Ajuntament) d’una sessió de participació pública per a l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural de la Serra Perenxisa, el portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha manifestat que “esperem que demà l’equip de govern del PP informe als integrants de les diverses associacions que conformen aquest Consell de les greus irregularitats legals i urbanístiques que pateix la Serra que venim denunciant, En cas contrari, estes reunions no tindran credibilitat”.

Sobre aquest assumpte el BLOC ha manifestat en diverses ocasions, mitjançant escrits presentats per Registre d’Entrada i en peticions formulades davant el Ple de la Corporació, l’estat de deteriorament d’aquest Paratge, sobre el qual no existeix Pla de Restauració de la Pedrera, no s’han abonat des de fa molts anys els avals corresponents per a restaurar-la, s’ha explotat més del doble de fanecades concedides (200 legalment com a màxim i més de 500 explotades), etc…

A més Beguer ha indicat que “el nostre grup municipal no ha pogut confirmar si l’empresa concessionària de l’explotació de la Pedrera ha abonat enguany el cànon anual d’explotació estipulat en 121.000 €”. El BLOC, entén que deuria de dedicar-se a la pròpia restauració de la Pedrera en particular i la Serra en general.

Finalment el regidor nacionalista continua demanant que s’habiliten amb tota celeritat els mecanismes de control per tal d’acomplir la legalitat vigent que regula l’explotació, assumpte sobre el qual en diferents ocasions, tant algunes associacions com el propi BLOC, mitjançant campanyes d’arreplegada de firmes, han denunciat.

BLOC de Torrent – El PP vota en contra de la proposta de l’IBI del BLOC

16 09 2008

En la sessió plenària del passat 11 de setembre el govern del PP de Torrent votà en contra de la proposta del BLOC, d’allargar el pagament de l’Impost de Bens Immobles (IBI), al 31 de desembre de 2008.

La mateixa proposta també recollia la possibilitat, per al contribuent, de fraccionar el pagament de l’I.B.I en dos rebuts.

La proposta fou rebutjada per 13 vots en contra (PP) i 12 a favor (PSPV – PSOE i BLOC).

EL BLOC DE CATARROJA RECLAMA DE NOU A LA CONFEDERACIÓ QUE MILLORE LES RIBES DEL BARRANC DE XIVA

11 09 2008

Bloc de Catarroja torna a exigir per escrit a la Confederació Hidrografica del Xúquer que conserve i millors les riberes del Barranc de Xiva al seu pas per Catarroja.

INSTÀNCIA CHJ

Monzó recorda que existeix una moció aprovada per unanimitat en la qual s’exigeix l’adequació d’aquest espai i un compromís per part de l’administració local i de la Confederació. El regidor del Bloc assegura no haver rebut cap contestació referent a això.

Diversos mesos després de realitzar la petició, el regidor del Bloc demana mitjançant un escrit presentat per registre que s’estudie la construcció d’un carril bici que connecte el nucli urbà amb el Parc Natural de l’Albufera, així com la instal•lació de mobiliari urbà com papereres, fonts, bancs, etc., que permeta el passeig i l’esbarjo dels veïns.

INSTÀNCIA

Jesús Monzó Cubillos, amb DNI núm. 53092374-W, veí de Catarroja, com a regidor electe pel grup municipal del Bloc a l’Ajuntament de Catarroja

Exposa: Que el muncipi de Catarroja té una important vinculació amb el Barranc del Poyo o també popularment conegut per Barranc de Xiva o Torrent. La canalització de l’esmentat barranc fa uns anys pel Ministeri de Medi Ambient ha permés recuperar un espai natural important que connecta el poble amb el Parc Natural de l’Albufera. No obstant això, una vegada finalitzades les obres de canalització, hem pogut observar una certa deixadesa per part, especialmente, de la propietària dels terrenys, és a dir, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquesta deixadesa està fent possible que el que podia ser un passeig que es podria complimentar i millorar amb bancs, un carril bici, etc., s’està convertint en un autèntic paratge de brutícia i brossa salvatge. Com a partit polític presentarme una moció a l’equip de govern en la qual sol•licitàvem la necessitat de realitzar un pla d’acció conjunta entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’administració local afectada; en aquest cas l’Ajuntament de Catarroja

Per tot això,

Sol•licite: Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer conserve i millore les ribes del barranc del Poyo, especialmente al seu pas pel municipi de Catarroja. Així mateix considerem important que s’instal•le un carril bici, papelees, bancs, etc., que facen de les ribes del barranc un autèntic passeig digne per a l’entorn natural en què ens troben.

Esperant una resposta per la seua part

Molt atentamente

Jesús Monzó Cubillos

Portaveu del Bloc Ajuntament de Catarroja

Info BLOC n. 205 del BLOC de Catarroja

11 09 2008

El Bloc us convida al concurs d’all i pebre

Un any més el Bloc de Catarroja participa en el concurs d’all i pebre de Catarroja, que compleix enguany la seua XXXVIII edició i que es celebrarà el dissabte 13 de se­tembre a partir de les 12 hores. Per tant, el col·lectiu del Bloc de Catarroja convida els seus militants i simpatitzant a compartir aquesta jornada de festa junts a la tau­la que muntarem al costat de l’escola de capatassos, lloc de realització del concurs. Qui vulga venir només ha d’enviar un correu confirmant la seua assistència a catar­roja@bloc.ws abans de divendres a la nit.

Noves reivindicacions, vells problemes…

http://www.jesusmonzo.com

Estimats amics i amigues, immersos ja de ple en les festes majors de Catarroja, el Bloc continua presentant iniciatives i realitzant propostes. Algunes d’elles romanen un temps en el calaix i finalment es duen a terme. Per molt mal camí van els que pensen que la política consisteix en posar-se medalles. El síndrome olímpic de molts polítics els condueix a la seua mediocritat. Tot i que alguns sols es dediquen a insul­tar i a menysprear la nostra tasca, nosaltres amb la nostra independència intentem, dia darrere dia, fiscalitzar coherentment la gestió de l’actual equip de govern.

Una vegada més, el passat divendres presentàrem diverses instàncies en l’Ajunta­ment de Catarroja (registre municipal i finestreta única) per exigir millores en la senyalització, reposició de fanals i bol·lards trencats, per a saber quan serà l’obertu­ra definitiva del pavelló cobert, Teatre-Auditor i el centre d’especialitats. A més a més, hem demanat que ens informen sobre quina és la situació en què es troba la negociació entre el nostre alcalde i l’alcalde d’Albal per urbanitzar el camí de les corregudes i la rotonda d’enfront de l’església del pilar (lleugerament millorada els darrers dies). I com no rebíem cap resposta, una nova carta a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en relació al barranc de Xiva.

La sensació que vaig poder palpar ahir durant l’esmorzar popular del Port de Cata­rroja és que les diferències entre els barris de la ciutat són, cada vegada, més grans, fruit, evidentment, de la política de barris de primera, segona i tercera cate­goria de l’actual equip de govern. Sols hem de passejar una miqueta pel nostre po­ble, especialment pels barris de la Rambleta, la Regió o les Barraques (carrers mal asfaltats, voreres destrossades, brutícia pels voltans dels contenidors, arbres mal esporgats, cotxes damunt de les voreres). Sens dubte el model a seguir per Chirive­lla és el de Rita Barberà i la seua doble moralitat (ojos que no ven, corazones que no sienten).

El BLOC de Torrent demana el tractament fitosanitari, contra les panderoles, en diferents barris

9 09 2008

El BLOC de Torrent demana la creació d’una oficina municipal d’ajuda al ciutadà davant la crisi econòmica actual

9 09 2008