El Bloc d’Alaquàs demana que Alarte torne a la realitat i retire el Pla General d’Ordenació Urbana

30 09 2008

Hortanoticias.com
El Bloc d’Alaquàs va presentar ahir diferents al•legacions al Pla General d’Ordenació Urbana, en les que exigeix a l’equip de Govern “que retire de forma immediata el Pla General d’Ordenació Urbana i que es comence urgentment la redacció d’un altre document d’acord amb les necessitats reals dels diferents sectors productius i socials d’Alaquàs”.
“Esperem que el senyor alcalde torne a la realitat d’Alaquàs a la major brevetat i faça cas al clamor popular que reclama la redacció d’un nou PGOU i un nou Catàleg d’Edificis i Espais protegits, que arreplegue les necessitats reals d’Alaquàs”, va manifestar el secretari local del Bloc, Vicent Forment.

Respecte al Catàleg d’Edificis i Espais protegits, Forment creu que el que es presenta “és una mala còpia del Catàleg elaborat amb motiu del PEPRI del centre històric, que presenta nombroses carències i deficiències, doncs no establix ni els motius de protecció ni quines són les característiques de l’edifici, ni altres dades exigides per la legislació”.

Al seu juí, el catàleg presentat és un treball deficient que no està a altura dels requisits exigits per la legislació vigent. Per això ha sol•licitat per mitjà de les seues al•legacions la retirada del catàleg presentat i que es redacte un nou que incorpore tots els elements, catalogacions i la resta de requisits que exigeix la Llei.

BLOC de Paiporta – El comportament del regidor d’EUPV

30 09 2008

El BLOC de Paiporta creu impròpia i amplament criticable l’actuació del regidor d’Esquerra Unida del País Valencià, En Pasqual Pardo, antic soci del BLOC a les municipals en haver-se apujat la retribució a vora 10.000 € anuals. Tot amb la convivència de l’actual govern del PP al consitori municipal.

Considerem estranya que aquesta apujada de sou coincidisca amb les apujades de to de l’esmentat regidor als plenaris, aplegant a injuriar greument tant al BLOC com a la regidora Na Isabel Matin i al portaveu del PSOE-PSPV. Que curiosament conformen l’oposició més dura al govern del PP.

Per tot açó creguem necessari emplaçar al regidor d’EUPV a tindre un comportament més honorable i propi d’un sistema democràtic.