El BLOC de Torrent vota en contra del Pressupost del 2008

4 08 2008

El Grup Municipal del BLOC de Torrent ha votà, en la Sessió Extraordinària i Urgent convocada el dia 02-08-2008, en contra del Pressupost presentat pel PP.

La motivació del vot en contra se suporta en el fet que tant els 2.913.886,19€ procedent del suposat benefici de la Societat Nous Espais, com els 5.044.782,77€ procedents de la venda de Patrimoni per a les partides d’inversió estaran retinguts i no es podran realitzar atés que:

– En la partida corresponent als suposats beneficis de la Societat Nous Espais no hi ha hagut cap acord oficial de repartiment d’aquestos beneficis.
Per tant no es podran realitzar comptablement i estaran retinguts mentre no es produïsca l’acord oficial de repartiment per part del Consell d’Administració de la dita Societat.

– En la partida corresponent a inversions, on es vinculen aquestes a la venda de Patrimoni municipal, no s’especifica en cap moment quin és aquest patrimoni, i per tant, al tractar-se d’inversions, aquestes no es poden realitzar mentre no apareguen el bens que suposadament han de finançar aquestes inversions.

Aquestes retencions, i les seues vinculacions comptables, han sigut degudes a les al·legacions que el BLOC va fer previament a l’aprovació del Pressupost de Torrent.

Per a Beguer, més que estar a favor o en contra del Pressupost, el que és més greu és que l’Equip de Govern del PP no sap quin Pressupost ha aprovat perquè hi han desenes de partides vinculades a uns suposats beneficis i a una venda de patrimoni que estan sense especificar i que impedixen la seua aplicació real.

Finalment Sento Beguer ha advertit al Govern del PP que es reservarà totes les accions legals oportunes per tal de preservar la legalitat del Pressupost i la serietat i el bon nom de Torrent.